Fibergrossisten eMCOM jobber for å fremme gode arbeids‐ og miljøforhold internt og hos våre leverandører. Vi har et sett av retningslinjer for etisk handel, samt komplementerende retningslinjer for leverandører. Rammeverket er utarbeidet av Etisk handel Norge, en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel.

Fibergrossisten eMCOM er medlem av Etisk Handel Norge, og vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt for å realisere organisasjonens formål for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

 

Våre leverandører og partnere kan forvente av oss at vår forretnings- og innkjøpspraksis styrker, ikke undergraver, deres mulighet til å levere på kravene vi stiller til forhold for mennesker, samfunn og miljø. Fibergrossisten eMCOM etterstreber alltid samarbeid som utgangspunkt. Vi vil likevel avslutte forretningsforhold eller annet samarbeid dersom vår leverandør eller partner ikke møter våre forventninger til bærekraftig forretningspraksis.

 

 

Våre retningslinjer for etisk handel

Våre retningslinjer for leverandører

Fibergrossisten eMCOM AS er medlem av Norsirk som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall, samt batterier.
Du som privatperson kan levere EE-avfall av samme type som vi selger, gratis til oss.
Samme type avfall kan du også levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner for gjenvinning.

 

Miljøsertifikat